Polityka Prywatności
Marta Wyborska

Os. Pod Lipami 9/151, 61-635 Poznań

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób, będących klientami sklepu internetowego www.kochamlukier.pl

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)    Realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy).

2)    Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4)    Rozpatrywanie reklamacji na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług i wizerunek firmy).

5)    Badanie rynku zachowań i preferencji klienta oraz usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora na podstawie:

§  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

6)    Analizy i statystyki sprzedaży na podstawie:

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na uwzględnianiu przedmiotowych informacji w celu usprawnienia prowadzonej działalności),

7)    Zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć na podstawie:

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzane jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa),

8)    Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie:

·         Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie sklepem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook).

 

CZAS PRZPRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie- do momentu zakończenia jego realizacji

2)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
w którym powstał obowiązek podatkowy,

3)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia realizacji zamówienia,

4)    w celu rozpatrywania reklamacji- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5)    w celu badania rynku zachowań i preferencji klienta- do czasu wycofania zgody odbywającej się poprzez zmianę ustawień przeglądarki

6)    w celu analizy i statystyki sprzedaży- 2 lata od dokonania zakupów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

7)    w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć- 2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

8)    w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych- do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy i zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO*,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

§  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@kochamlukier.pl lub osobiście, pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu skorzystania
z zakupu w sklepie internetowym. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej wykonanie.  Udzielenie zgody na marketing produktów
i usług własnych jest dobrowolny i pozostaje bez wpływu na realizację umowy i tym samym dokonanie zakupów w sklepie.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do Newslettera

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE:

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZETWARZANIA:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

§  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@kochamlukier.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Marta Wyborska nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi nawiązywane są kontakty biznesowe

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                        

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)    Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

2)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). 

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                         

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,

2)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                               

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                               

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                        Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)    Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2)    Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)

4)    Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                       

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                         

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,

2)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4)    w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

 

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                             

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                        

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151.

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)    Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2)    Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4)    Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5)    Ściągania należności na podstawie:

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                          

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                      

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,

2)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4)    w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5)    w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                              

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                            

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                      

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)    Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).

2)    Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4)    Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5)    Ściągania należności na podstawie:

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                          

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                            

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)    w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,

2)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4)    w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5)    w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                           

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                           

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 

1)    Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).

2)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                        

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)     w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,

2)     w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

 

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),

§  prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                           

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Wyborska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-635) na Os. Pod Lipami 9/151

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                            

Państwa dane przetwarzane są w celu:

1)    Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2)    Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3)    Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

 

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                                        

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                                               

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

§  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

§  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

§  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

§  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyrażenia zgody na technologię cookies),

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                                            

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby wejść i skorzystać ze strony internetowej. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE